Jump to content
Sign in to follow this  
Undeath

Providerii ar putea fi obligaţi prin lege să blocheze accesul la site-uri pirat

Recommended Posts

Un ordin dat de Curtea European? de Justi?ie ar putea obliga furnizorii de internet s? blocheze accesul la site-urile pirat, acuzate de distribuirea clandestin? sau facilitarea accesului la con?inut protejat de legea drepturilor de autor.

Confirmând opiniile exprimate anul trecut de avocatul general al Cur?ii Europene de Justi?ie, ordinul dat în rezolvarea unui proces declan?at în Austria permite guvernelor europene s? oblige furnizorii locali de internet s? blocheze site-urile pirat. ?i cum legile europene nu cer în mod expres guvernelor s? aplice interdic?ii doar p?r?ilor direct implicate în cazuri de piraterie, cenzura ar putea fi impus? ?i atunci când infrastructura de re?ea nu este implicat? în g?zduirea site-urilor respective. M?surile anun?ate risc? s? majoreze costurile opera?ionale pentru furnizorii de internet din 28 de ??ri, nevoi?i s? investeasc? în tehnologii costisitoare pentru filtrarea accesului la internet.

Furnizorii de internet ar putea fi obliga?i prin lege s? blocheze accesul la site-urile piratFurnizorii de internet ar putea fi obliga?i prin lege s? blocheze accesul la site-urile pirat

Procesul în cauz? are drept actori principali studioul de filme german Constantin Film Verleih GmbH ?i studioul austriac Wega-Filmproduktionsgesellschaft mbH, cerând furnizorului de internet UPC Telekabel Wien GmbH blocarea accesului la website-ul kinox.to, acuzat c? permite utilizatorilor s? urm?reasc? în sistem video-streaming ?i chiar s? descarce în propriul calculator filme piratate. În ap?rare, reprezentan?ii UPC au declarat c? în calitate de simplu furnizor de acces la internet compania nu ar trebui s? fie f?cut? responsabil? de impunerea legilor de copyright asupra unor site-uri care func?ioneaz? complet separat de activit??ile proprii ?i pentru care nu exist? o decizie judec?toreasc? privind ilegalit??i comise de proprii abona?i la internet. Suplimentar, mijloacele tehnice necesare pentru blocarea accesului la diverse website-uri sunt costisitor de implementat ?i pot fi ocolite cu u?urin?? de utilizatori suficient de hot?râ?i.

R?spunsul Cur?ii Europene a venit în dezacord cu declara?iile formulate de UPC: Legile europene de copyright “nu necesit? o rela?ie special? între persoana acuzat? de înc?lcarea drepturilor de autor ?i intermediarul împotriva c?ruia ar putea fi emis un ordin de interdic?ie”. Mai mult, nu este necesar ca de?in?torii drepturilor de autor s? demonstreze c? materialele protejate chiar sunt accesate prin intermediul respectivilor furnizori ISP.

Luând la cuno?tin?? verdictul dat de Curtea European? de Justi?ie, reprezentan?ii UPC ?i-au exprimat p?rerea c? decizia bloc?rii accesului la anumite website-uri ?i alte forme de con?inut online ar trebui s? revin? organelor de justi?ie din ??rile respective, care s? ac?ioneze urmând pa?ii descri?i de avoca?ii Cur?ii Europene.

sursa : go4it.ro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...