Jump to content
wirtz

BNR faţă în faţă cu bitcoin-ul.

Recommended Posts

Banca Na?ional?, fa?? în fa?? cu bitcoin-ul. „Moneda virtual? nu e o form? de moned? electronic?“

Bitcoin-ul a evoluat în lume ?i a devenit o alternativ? la pl??ile tradi?ionale. Moneda nu a fost reglementat? înc?, iar în România func?ioneaz? deja bancomate sau automate de pl??i cu bitcoin. În schimb, Banca Na?ional? r?mâne pe o pozi?ie tradi?ionalist?: nu recomand? folosirea bitcoin.

“Moneda virtual? nu este moned? na?ional? ?i nici valut?, iar acceptarea acesteia la plat? nu este obligatorie din punct de vedere legal. Totodat?, moneda virtual? nu reprezint? o form? de moned? electronic?, în în?elesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moned? electronic?”, se arat? într-un comunicat al B?ncii Na?ionale.

“Utilizarea schemelor de moned? virtual? ca modalitate alternativ? de plat? prezint? poten?iale riscuri pentru sistemul financiar legate de lipsa reglement?rii ?i a supravegherii”, adaug? ace?tia.

Citeste mai mult: adev.ro/nl1wfn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×