Jump to content
Aerosol

Criminalitatea cibernetică generează pierderi anuale de 23 de miliarde de dolari

Recommended Posts

Microsoft România lanseaz? o campanie educa?ional? prin care î?i propune s? le ofere utilizatorilor de internet instrumentele necesare pentru a face fa?? amenin??rilor din mediul online. Începând de ast?zi, cei care acceseaz? site-ul Microsoft.ro/Securitate pot afla informa?ii esen?iale despre riscurile majore de securitate din mediul online ?i pot înv??a cum s? identifice ?i s? previn? amenin??rile online.

Problema securit??ii cibernetice atrage din ce în ce mai mult? aten?ie, având în vedere tendin?a de cre?tere a num?rului de infrac?iuni cibernetice înregistrat? în ultimii ani. În România, 66% dintre utilizatorii de internet consider? c? nu au suficiente informa?ii referitoare la riscurile generate de fenomenele de criminalitate cibernetic? ?i nici instrumente pentru a se ap?ra împotriva acestora1. În acela?i timp, vârsta la care copiii încep s? acceseze internetul ?i, prin urmare, s? fie expu?i la riscuri similare continu? s? scad?, ajungând la o medie de 8 ani conform celui mai recent studiu realizat de Salva?i Copiii.

Campania lansat? de Microsoft România se adreseaz? atât p?rin?ilor, cât ?i tinerilor ?i copiilor cu vârsta peste 8 ani. Website-ul Microsoft.ro/Securitate le ofer? p?rin?ilor acces la informa?ii esen?iale privind nu doar cele mai frecvente amenin??ri online, de la punerea în pericol a reputa?iei online pân? la acordarea involuntar? a accesului la informa?ii personale ?i financiare, ci ?i riscurile la care sunt expu?i copiii lor atunci când utilizeaz? platformele de socializare, precum ?i ce pot face pentru a-i ajuta s? se protejeze împotriva acestor riscuri. În acela?i timp, utilizatorii re?elelor sociale au la dispozi?ie o aplica?ie g?zduit? de pagina de Facebook a Microsoft, care îi poate ajuta s? î?i evalueze propriul comportament pe re?elele de socializare ?i s? afle cum acest comportament îi expune la riscuri sporite. Campania include ?i elemente offline ?i radio ?i se desf??oar? în parteneriat cu Salva?i Copiii România.

La nivel global, cea mai recent? edi?ie a Microsoft Computing Safety Index (MCIS) arat? c? incidentele de criminalitate cibernetic? sunt responsabile pentru pierderi financiare estimate la 23 de miliarde de dolari, în vreme ce 2578 de persoane ar trebui s? î?i dedice 70 de ani din via?? pentru a rezolva problemele generate de acest fenomen la nivel global. Pentru a contribui la diminuarea acestor riscuri, Microsoft opereaz? cel mai avansat centru de excelen?? privat dedicat luptei globale împotriva criminalit??ii cibernetice. Microsoft Cybercrime Center lupt? împotriva infrac?iunilor online, inclusiv a celor asociate cu viru?i malware, botnet, înc?lcarea dreptului de proprietate intelectual? ?i facilitarea exploat?rii copiilor prin tehnologie.

La cele de mai sus se adaug? un studiu realizat recent de BSA ? The Business Software Alliance, care demonstreaz? c? rata pirateriei cibernetice înregistrat? de o ?ar? este un indicator puternic al ratei de contaminare cu viru?i malware în ?ara respectiv? (o corelare pozitiv? de 0,79). România se num?r? printre ??rile cu cel mai mare risc, 62% dintre programele software instalate în 2014 fiind contraf?cute, comparativ cu media global? de 42%. Printre riscurile asociate cu programe software contraf?cute, 64% dintre utilizatorii globali au men?ionat c? hackerii ar putea ob?ine acces neautorizat la sistemele lor, în vreme ce 59% s-au referit la pierderea datelor.

Rezultate cheie ale studiului MCIS

24% din popula?ia utilizatoare de internet la nivel global s-a confruntat cu viru?i online;

15% dintre ace?tia au devenit victime ale atacurilor de tipul phishing;

17% dintre ei au declarat c? reputa?ia personal? le-a fost compromis?;

Cu toate acestea, mai pu?in de 20% au luat m?suri active pentru înl?turarea informa?iilor online care le-ar putea afecta reputa?ia;

Doar 1 din 3 consumatori utilizeaz? re?ele wireless securizate.

Studiul a fost desf??urat în 20 de ??ri din întreaga lume, cu participarea a 10.500 de persoane.

Rezultate cheie ale studiului realizat de Salva?i Copiii România

45% dintre copiii din România au declarat c? au fost agresa?i în mediul online în 2014;

58% dintre copiii intervieva?i au men?ionat c? s-au întâlnit cu o persoan? pe care au cunoscut-o pe Internet, iar 20% dintre ei au spus c? au fost deranja?i de aceasta;

Într-o zi de ?coal?, copiii petrec în medie 2 ore pe Internet, în vreme ce în zilele libere, petrec pân? la 3-4 ore;

90% dintre copiii din România utilizeaz? cel pu?in o re?ea de socializare.

Source

Link to comment
Share on other sites

Da fixeaza astia de la Microsoft botnetii asa de prompt, incat mai au putin si cei de la un cadastru din Romania o sa fie mai rapizi ca ei...

Ultima oara cand le-am raportat (stat cam o ora cu ei in telefon) un phishing masiv (si cand zic masiv, e vorba de zeci de mii de POST-uri), care se ducea la o adresa de Hotmail, nici macar nu s-au chinuit sa o suspende. Dupa aproximativ o saptamana tipul avea inca acces la casuta de email in cauza...

Deci "excelenta" aia = bullshit!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...