Jump to content
Sign in to follow this  
tazicke

Calul pe tabla de sah Java

Recommended Posts

Salutare , am si eu nevoie de putin ajutor la un proiect in Java pentru facultate.

Trebuie sa creez o interfata cu o tabla de sah (si sa am un buton de pe care sa aleg marimea tablei care sa fie intre 5x5-20x20) ,calul trebuie sa inceapa pe patratelul pe care am dat click si sa inceapa sa parcurga toata tabla fara sa mearga pe acelasi patratel de 2 ori .Arătaţi mişcările calului pe fiecare drum. Setaţi viteza de deplasare la un nivel
rezonabil sau permiteţi prin intermediul uni Slider setarea aceasta.(Asta am reusit sa o fac singur)
- Afişaţi timpul necesar pentru calcul şi apoi toate mişcările făcute. (timpu nu am reusit sa il fac dar miscariile mi le afiseaza ,pe fiecare patratel pe care l-a parcurs apare numaru la mutare)
- Salvaţi mişcările şi poziţie iniţială a calului.

Eu am probleme la partea cu marimea tablei doarece am luat un algoritm care momentam fuctioneaza doar daca ii dau marimea de 5x5 6x6 7x7 8x8 dar o dau mai mare se blocheaza .

Nu reusesc sa schimb pozitia de start doar pe 0,0 merge deocamdata , iar inca o problema o mai am la faptul ca inloc sa inceapa de la 1 numaratoarea miscariilor incepe de la 2 asa ca ultima mutare pe ultimul patratel nu se face mai ca ajunge la 64 de mutarii ..

In mare parte pe mine m-a ajutat pana acuma un prieten care se are mai bine cu programarea ca mine ,pe mine nu ma prea pasioneza si as fii foarte recunoscator daca cineva m-ar putea ajuta cu cateva sfaturi ,nu cred ca mai am foarte multe de schimbat la cod .

https://imgur.com/bas7HsF

Aceasta e prima casa Main.java

package application;
	
import java.io.File;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import java.util.logging.Handler;

import application.Postion;
import javafx.scene.control.Alert;
import javafx.scene.control.Alert.AlertType;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.Slider;
import javafx.scene.control.TextField;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.VBox;


public class Main extends Application {
	
	

	TextField s_X;
	TextField s_Y;
	TextField s_S;
	
	ImageView cal;
	int display_index = 0;
	double last_delay = 0;
	int n ;
	
	
	public Scene buildBoard()
	{
		Image SQ_W = new Image(new File("C:\\Users\\New one\\Desktop\\square_W.png").toURI().toString());
		Image SQ_B = new Image(new File("C:\\Users\\New one\\Desktop\\square_B.png").toURI().toString());
				
		n = Integer.valueOf(s_S.getText().toString());
		VBox rows = new VBox(2);
		boolean white = true;
		
		
		// CREARE TABLA DE SAH //
		
		
		for(int i=0;i<n;i++) 
		{
			HBox columns = new HBox(2);
			rows.getChildren().add(columns);
			for(int j=0;j<n;j++)
			{
				if(white)
					columns.getChildren().add(new ImageView(SQ_W));
				else
					columns.getChildren().add(new ImageView(SQ_B));
				
				white = !white;
			}
			
			if(n%2==0)
				white = !white;
		}
		
		HBox items= new HBox(10);
		Label text_slider= new Label();
		text_slider.setText("Speed: ");
		Slider slider = new Slider(200, 1000, 500);
		items.getChildren().add(text_slider);
		items.getChildren().add(slider);
		rows.getChildren().add(items);
		
		Pane pane= new Pane();
		
		if(solve.solveKT(Integer.valueOf(s_S.getText().toString()),
						 Integer.valueOf(s_X.getText().toString()),
						 Integer.valueOf(s_Y.getText().toString())))
		{
			display_index = 0;
			cal = new ImageView(new Image(new File("C:\\Users\\New one\\Desktop\\horse.png").toURI().toString()));
			pane.getChildren().add(cal);
			startTimer(slider,pane);
		}
		else
		{
			new Alert(AlertType.ERROR).showAndWait();
		}

		Pane root = new Pane();
		root.getChildren().addAll(rows,pane);
		
		Scene scene = new Scene(root,
							  64 * n + 2 * (n-1)+ 5,
							  64 * n + 2 * (n-1)+ 25);
		return scene;
	}
	
	
	private void startTimer(Slider slider, Pane parent) {
	  Timer timer = new Timer();
	  timer.schedule(new TimerTask() 
	  {
	    public void run() {
	      
	    	if(solve.solution[display_index] == null)
	    	{
	    		timer.cancel();
	    		return;
	    	}
	    
	    	Postion t = solve.solution[display_index++];
	    	
	    	Postion global = getPosition(t);

	    	Platform.runLater(new Runnable(){
    		 @Override 
    		 public void run() 
    		 {
	    		Label text_index= new Label();
		    	text_index.setText(String.valueOf(display_index));
		    	
		    	
		    	text_index.setLayoutX(global.x + 32);
		    	text_index.setLayoutY(global.y + 32);
		    	
		    	parent.getChildren().add(text_index);
		    	
		    	
		    	
		    	cal.setLayoutX(global.x);
		    	cal.setLayoutY(global.y);
		    	
    		}});
	    	
	
	    	if(slider.getValue() != last_delay)
	    	{
		      timer.cancel(); // cancel time
		      last_delay = slider.getValue();
		      startTimer(slider,parent);
		      
	    	}
  // start the time again with a new period time
	    }
	  }, 0, (int)slider.getValue());
	}
	
	public Scene startPage()
	{
		VBox rows = new VBox(5);
		
		HBox items1 = new HBox(10);	
		Label text_marime = new Label();
		text_marime.setText("Marime tabla: ");
		TextField input_marime = new TextField();	
		items1.getChildren().add(text_marime);
		items1.getChildren().add(input_marime);

		HBox items2 = new HBox(44);	
		Label text_x_start = new Label();
		text_x_start.setText("Start X: ");
		TextField input_x_start = new TextField();
		items2.getChildren().add(text_x_start);
		items2.getChildren().add(input_x_start);
		
		HBox items3 = new HBox(44);
		Label text_y_start = new Label();
		text_y_start.setText("Start Y: ");
		TextField input_y_start = new TextField();
		items3.getChildren().add(text_y_start);
		items3.getChildren().add(input_y_start);
		
		
		HBox items4 = new HBox(10);
		Button btn_ok = new Button();
		btn_ok.setText("OK");
		btn_ok.setOnAction(event -> btn_OK());
		items4.getChildren().add(btn_ok);
		
		rows.getChildren().add(items1);
		rows.getChildren().add(items2);
		rows.getChildren().add(items3);
		rows.getChildren().add(items4);
		
		
		s_S = input_marime;
		s_X = input_x_start;
		s_Y = input_y_start;
		
		Scene scene = new Scene(rows,300,125);
		return scene;
	}
	
	public Postion getPosition(Postion l)
	{
		Postion ret = new Postion();
		
		ret.x = 64 * l.x + 2 * (l.x-1);
		ret.y = 64 * l.y + 2 * (l.y-1);
		
		return ret;
	}
	
	public void btn_OK()
	{
		Scene scene = buildBoard();
		scene.getStylesheets().add(getClass().getResource("application.css").toExternalForm());
		Stage stage = new Stage();
		stage.setScene(scene);
    
		stage.show();
	}
	
	@Override
	public void start(Stage primaryStage) {
		try {
			
			//BorderPane root = new BorderPane();
			Scene scene = startPage();
			scene.getStylesheets().add(getClass().getResource("application.css").toExternalForm());
			primaryStage.setScene(scene);
			primaryStage.show();
			

		} catch(Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		launch(args);
	}
}

Acesta este algoritmu de parcurgere a tablei , solve.java.

package application;

import application.Postion;

public class solve
{
  static int N = 8; 
  
  
  //FUNCTIE CARE VERIFICA DACA PARAMETRII SUNT CUPRINSI IN MARIMEA TABLEI //
  
  
  static boolean isSafe(int x, int y, int sol[][]) { 
    return (x >= 0 && x < N && y >= 0 && 
        y < N && sol[x][y] == -1); 
  } 
  
  static Postion solution[];
 
  /* A utility function to print solution 
    matrix sol[N][N] */
  static void printSolution(int sol[][]) { 
    
  } 
 
  /* This function solves the Knight Tour problem 
    using Backtracking. This function mainly 
    uses solveKTUtil() to solve the problem. It 
    returns false if no complete tour is possible, 
    otherwise return true and prints the tour. 
    Please note that there may be more than one 
    solutions, this function prints one of the 
    feasible solutions. */
  static boolean solveKT(int size, int s_X,int s_Y) { 
    int sol[][] = new int[size][size]; 
    N=size;
     solution = new Postion[size*size+1];
    /* Initialization of solution matrix */
    for (int x = 0; x < N; x++) 
      for (int y = 0; y < N; y++) 
        sol[x][y] = -1; 
 
    
    // xMove si yMove mutariile posibile ale calului //
    
    
    int xMove[] = {2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2}; 
    int yMove[] = {1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1}; 
 
    // Since the Knight is initially at the first block 
    sol[s_X][s_Y] = 0; 
    solution[0] = new Postion(s_X,s_Y);
    /* Start from 0,0 and explore all tours using 
      solveKTUtil() */
    if (!solveKTUtil(s_X, s_Y, 1, sol, xMove, yMove)) { 
      System.out.println("Solution does not exist"); 
      return false; 
    } else
      printSolution(sol); 
 
    return true; 
  } 
 
  //Algoritmul lui lee pentru parcurgerea intregii table //
  
  
  
  static boolean solveKTUtil(int x, int y, int movei, 
                int sol[][], int xMove[], 
                int yMove[]) { 
    int k, next_x, next_y; 
    if (movei == N * N) 
      return true; 
    solution[movei] = new Postion(x,y);
    /* Try all next moves from the current coordinate 
      x, y */
    for (k = 0; k < 8; k++) { 
      next_x = x + xMove[k]; 
      next_y = y + yMove[k]; 
      if (isSafe(next_x, next_y, sol)) { 
        sol[next_x][next_y] = movei; 
        if (solveKTUtil(next_x, next_y, movei + 1, 
                sol, xMove, yMove)) {
        	if( solution[movei] == null) solution[movei] = new Postion(x,y);
          return true; 
          }
        else
          sol[next_x][next_y] = -1;
      } 
    } 
 
    return false; 
  }
}

 

 

Edited by tazicke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

Eu am probleme la partea cu marimea tablei doarece am luat un algoritm care momentam fuctioneaza doar daca ii dau marimea de 5x5 6x6 7x7 8x8 dar o dau mai mare se blocheaza .

Daca merge pe 8x8 dar nu e 9x9 poate are legatura cu

  static int N = 8; 

din clasa ta solve.

Pare ca clasa ta verifica ca matricea sa nu fie mai mare de 8x8.

 

Cat despre acel Timer. Codul e parte din java.util Nu trebuie sa il intelegi.

Cauta un tutorial despre java Timer si cum sa il folosesti.

https://www.journaldev.com/1050/java-timer-timertask-example

https://www.baeldung.com/java-timer-and-timertask

 

Daca ti-a spus proful sa folosesti timer, incearca sa intelegi cum.

Daca ti-a iesit tie ideea sa folosesti timer poate e gresit. Sunt metode mai simple sa scoti timpul necesar pentru calcul fara timer.

https://stackoverflow.com/questions/3382954/measure-execution-time-for-a-java-method

 

 

E destul de mult ce ai postat tu. Nu am timp sa merg pas-cu pas prin cod sa inteleg exact ce ai facut tu.

Daca te straduesti, o sa inventi cum merge treaba si o sa devii un programator excelent! Mult success

 

Edited by yoyois
 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Multumesc mult , o sa incerc sa implementez si acel timer ,cat despre marimea matricei din ce am inteles de la un prieten algoritmu cred ca e facut sa functioneze doar pana la o tabla de 8x8 si ca daca as vrea sa il fac sa functioneze pana la 20x20 ar trebui sa schimb mai multe chestii la el (sa il fac modular sau ceva de genu' nu prea am inteles), asa ca o sa il las asa cu ce functioneaza momentan , oricum la materiile de programare nota de trecere e ok ,orice e peste 5 e bonus :))

Apreciez raspunsu'  @yoyois  si ca ti-ai facut timp sa imi raspunzi !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...