Jump to content
Nytro

Cine și cum ne interceptează telefoanele

Recommended Posts

  • Acultarea telefoanelor a devenit, în România, sport na?ional. Nu exist? dosar “serios” f?r? kilometri de stenograme. Dar aceasta este doar partea vizibil? a fenomenului, legal?, cu intercept?ri autorizate de un judec?tor ?i realizate din central?. Telefoanele sunt ascultate ?i localizate ?i în mod direct, f?r? ca operatorul GSM s? ?tie sau s? î?i dea acordul, de c?tre institu?ii, de servicii secrete, de oameni de afaceri sau de so?i gelo?i.

Practic, aproape oricine î?i poate achizi?iona de pe pia?a neagr? aparatur? sau aplica?ii software ce pot fi folosite în acest scop. Achizi?ionarea unora dintre ele nici m?car nu este ilegal?. Exist? ?i metode de contracarare a intercept?rii convorbirilor, mai mult sau mai pu?in eficiente, fiecare dintre ele cu o serie de avantaje ?i dezavantaje. Important e s? ?tim, îns?, care sunt metodele prin care ni se poate viola intimitatea, în zona comunica?iilor mobile.

Interceptorul – un fals releu GSM

Re?eaua GSM a unui operator poate fi asem?nat? cu o plas? de sârm?. “Nodurile” sunt BTS-urile. Mai pe române?te, antenele sau releeele GSM. Telefonul se conecteaz? la BTS-ul în raza c?ruia de ac?iune se afl?. În cazul în care recep?ioneaz? mai multe relee, se conecteaz? la cel care are semnalul cel mai puternic. Exact de acest lucru se folosesc aparatele care intercepteaz? convorbirile telefonice. Interceptorul este, de fapt, un BTS fals. Este adus aproape, la câteva sute de metri de locul în care se afl? telefonul ce trebuie interceptat. Interceptoarele mai noi folosesc ?i o tehnic? numit? manipulare BCCH, prin care transmit c? nivelul semnalului pe care îl emit este foarte mare, de zeci de ori mai puternic decât în realitate. Este de ajuns, pentru a “p?c?li” telefoanele, c? acesta este BTS-ul cu cel mai bun semnal din zon?. Evident, a?a cum au fost “înv??ate”, se vor conecta la el. Interceptorul are, bineîn?eles, ?i o leg?tur? cu un releu real al operatorului GSM. Doar c?, din acest moment, toate convorbirile vor trece, mai întâi, pe aici, unde pot fi ascultate sau înregistrate.

Anularea cript?rii

În mod normal, transmiterea datelor de la telefon la BTS se face codat, prin intermediul unui algoritm de criptare. Operatorii GSM, de?i au anun?at în permanen?? c? î?i îmbun?t??esc nivelul de securitate, nu au progresat foarte mult în aceast? zon?.

Oricum, modul de criptare este stabilit, îns?, de BTS, nu de telefon. În momentul în care telefonul este conectat la re?ea prin filtrul unui interceptor, acesta îi cere s? nu cripteze transmisia sau s? foloseasc? un protocol ceva mai vechi, mult mai u?or de decodat.

În mod normal, telefoanele ar trebui s? afi?eze un semnal de alarm? în momentul în care nu este folosit? func?ia de criptare standard.

Aceast? func?ie este, îns?, anulat? de c?tre operatorii de telefonie. Motivul, evident neoficial, este c? astfel sunt protejate ac?iunile autorit??ilor ?i ale serviciilor secrete, evitâdu-se deconspirarea acestora.

Problema apare, îns?, în momentul în care este folosit un telefon în re?eaua 3G, unde decriptarea este extrem de anevoioas?, dac? nu imposibil?. Produc?torii de aparatur? de interceptare au g?sit solu?ii ?i la aceast? problem?. Pe frecven?ele 3G este emis un semnal de bruiaj, extrem de puternic. Dac? telefonul este setat doar pe 3G, va r?mâne f?r? semnal ?i nu va mai putea fi folosit. Dac? este setat în mod dual, 2G/3G, a?a cum se întâmpl? de obicei, telefonul va crede c? nu are semnal pe 3G ?i va comuta, automat, pe 2G. La comanda interceptorului, iconi?a de pe ecranul aparatului va indica tot recep?ie 3G, pentru a nu fi alertat posesorul acestuia.

Categorii de interceptoare

Interceptoarele pot fi grupate în trei mari categorii: active, semiactive ?i pasive.

Cele active se comport? identic BTS-urilor, cu singura diferen?? legat? de eliminarea cript?rii. Ele identific? permanent telefoanele ce intr? în raza sa de ac?iune.

În momentul intr?rii în func?iune a interceptorului, toate telefoanele din zona respectiv? se vor conecta, automat, la el. Se ?tie, îns?, c? fiecare telefon are o amprent? unic?, pe baza c?reia poate fi identificat. Este vorba despre IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), un cod unic, format din 15 cifre. Pe baza acestui cod, operatorul interceptorului poate filtra convorbirile, astfel încât s? se concentreze doar asupra telefonului vizat.

Pentru cei care fac asemenea opera?iuni în mod ilegal, acestea sunt ?i cele mai riscante. Pot fi detectate atât de operatorul GSM, care poate remarca o perturbare a traficului comunica?iilor din zon?, cât ?i de c?tre utilizatorii experimenta?i, în special de cei care folosesc aparatur? antiinterceptare.

Aparatele semiactive emit doar pân? în momentul în care identific? telefonul, îl localizeaz? ?i calculeaz? cheia de criptare, dup? care trec în mod de recep?ie, pentru a nu fi detectate.

Exist? ?i interceptoare pasive, care, sus?in produc?torii, sunt aproape imposibil de detectat. Numai c? acestea pot fi folosite în mod limitat, pentru telefoane care nu-?i schimb? pozi?ia, iar leg?tura se poate pierde ?i din alte motive, cum ar fi supraînc?rcarea BTS-urilor cele mai apropiate.

Spy Interceptor

Cea mai ieftin? solu?ie de interceptare ?i, totodat?, la îndemâna oricui, r?mâne instalarea unui program software în telefonul-?int?. Asemenea programe se vând la liber, pe internet, ?i au pre?uri cuprinse între câteva zeci de euro ?i câteva mii. Unele sunt, teoretic, pentru controlarea aparatului telefonic, în cazul în care este furat, altele pentru backup. Ele ruleaz? în fundal, sunt nedetectabile ?i permit controlul total al telefonului de la distan??, de pe un alt telefon cu num?r predefinit.

Un soft de acest gen, care cost? sub 500 de euro, poate intercepta convorbirile, realiza intercept?ri ambientale, poate localiza telefonul-?int? prin GPS sau în func?ie de re?elele GSM din zon?, poate prelua SMS-uri sau efectua fotografii. Pân? ?i înc?rcarea cartelei pre-pay se poate face de la distan??, f?r? ca posesorul telefonului s? fie în?tiin?at în vreun fel.

Acest procedeu este folosit în special de c?tre persoane particulare, care vor s?-?i supravegheze so?i/so?ii, dar ?i de unele firme care doresc s? aib? control total asupra angaja?ilor ?i le ofer? telefoane de serviciu astfel “preparate”.

Licen?a pentru un soft de acest fel este, de obicei, nelimitat? în timp.

Apelurile ?i SMS-urile “t?cute”

Interceptoarele folosesc, extrem de mult, func?iile telefonului, dar f?r? ca proprietarul s? ?tie de acest lucru. Principala func?ie a unui “silent call” este interceptarea ambiental?. Altfel spus, folosirea microfonului telefonului-?int? pentru a asculta ce se petrece în jurul lui. Este ca ?i cum ar suna la num?rul respectiv ?i cineva i-ar r?spunde. De fapt, asta se ?i întâmpl?, doar c? tocmai telefonul este cel care-i r?spunde.

În acela?i mod func?ioneaz? ?i SMS-urile invizibile. Acestea sunt folosite de c?tre operatorul care intercepteaz?, pentru a transmite diferite comenzi telefonului. Cunoscute ?i ca Flash SMS, aceste mesaje invizibile au fost folosite ini?ial de c?tre operatorii GSM pentru a-?i testa re?elele sau pentru a verifica dac? anumite telefoane sunt deschise ?i conectate, f?r? ca abona?ii s? fie deranja?i. Ulterior, metoda a fost preluat? de Poli?ie ?i servicii secrete, pentru a localiza un telefon în timp real. Exist? chiar ?i o discu?ie ce n-a ajuns la vreo concluzie, pentru c? anumite institu?ii sus?in c? folosirea acestor SMS-uri pentru localizare nu trebuie aprobat? de un judec?tor, pentru c? nu încalc? secretul comunica?iilor. Serviciile secrete folosesc SMS-urile invizibile în mai multe moduri: un num?r mare de mesaje trimise c?tre un telefon îi poate bloca acestuia semnalul sau îi poate consuma bateria în mod accelerat.

Instrumente anti-interceptare

Pe pia?? au fost scoase o serie de dispozitive care, sus?in cei care le vând, fac imposibil? interceptarea. Unele au ceva rezultate, altele sunt marketing pur.

Telefonul cu IMEI dinamic. Este metoda cea mai sigur?, spun cei din domeniu. Automat sau manual, telefonul î?i poate schimba IMEI-ul, astfel c? interceptorul înregistreaz? dispari?ia sa ?i apari?ia unui alt telefon în re?ea. Pe deasupra, telefonul mai are o serie de elemente pe care le afi?eaz? în momentul în care detecteaz? c? ceva nu este în regul? ?i exist? posibilitatea s? fie interceptat. Alte func?ii utile ar fi detectarea ping-urilor de localizare a telefonului, detectarea silent-call-urilor (apelurile de interceptare ambiental?), protec?ie la perchezi?ia electronic?, ?tergerea automat? a istoricului apelurilor ?i SMS-urilor sau înregistrarea automat? a con?inutului audio a convorbirilor telefonice pentru o eventual? contra dovad? în cazul mistific?rii sau modific?rii probei audio, spun produc?torii.

Telefoanele criptate. Este o solu?ie de comunicare între dou? aparate telefonice ce au instalate chei de criptare greu de spart. De regul?, îns?, folosirea unor astfel de aparate nu face decât s? atrag? aten?ia, iar serviciile de informa?ii au destule posibilit??i s? blocheze func?ionarea acestora, iar interceptarea s? fie f?cut? prin alte metode.

GSM box. Sunt aparate care detecteaz? apelurile sau SMS-urile t?cute ?i îl avertizeaz? pe proprietar. Pot fi folosite împotriva încerc?rilor de interceptare ambiental?. Dar nu pot împiedica interceptarea convorbirilor, a?a cum sus?in, în mod fals, cei care le comercializeaz?.

Husele antiinterceptare. Pot fi folositoare, în sensul c? blocheaz? orice semnal de la sau c?tre telefon. Doar c? telefonul nu poate fi folosit în niciun fel în acest timp.

Mai r?mâne scoaterea bateriei din telefon. Dar nici m?car aceast? metod? nu este sigur?. Documenta?ia de specialitate arat? c? nu e nevoie nici de curent în telefon pentru a fi ascultat. Prin bombardarea cu microunde de o anumit? frecven??, microfonul va rezona inclusiv modula?iile de voce pe care le percepe. Metoda pare s? fi fost descoperit? de un rus ?i folosit?, la un moment dat, se spune, pentru ascultarea ambasadorului american la Moscova.

Prin urmare, telefon ?i intimitate par s? fie doi termeni care nu pot fi al?tura?i.

Stiri de ultima ora - ultimele stiri online - ZiuaNews.ro

Sursa: Cine ?i cum ne intercepteaz? telefoanele | Lupul Dacic

Link to comment
Share on other sites

Foarte tare articolul si real. Am lucrat in telecom si pot spune ca asa este. Doar ca la noi baietii nu se incurca cu bts-uri false ci se conecteaza direct in centrale si seteaza ce au nevoie. Noi stiam ca ei doar exista alaturi de noi prin cateva MIC-uri dedicate in fiecare centrala.... Ascultarea se face insa in functie de importanta individului. Nu ajung la populatia pt ca nu au capacitatea necesara sa faca asta...Asa ca stati linistiti. Daca nu va urmareste dna-ul si nu aveti treaba cu sig nat sau nu sinteti persoana publica atunci nu prezentati imp.

Link to comment
Share on other sites

Daca ai ceva important (si chiar vrei sa ramana secret) mai bine vorbesti cu acea persoana "face 2 face" ... (dar daca nu ai posibilitatea sa te intalnesti cu acea persoana ... )

oricum faza cu ascultatul telefoanelor e de mult, chiar si cand nu vorbim la telefon suntem ascultati ;)

Telefon f?r? baterie, împachetat în staniol, dar la ce bun..

=))

Edited by SickSpawn
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...