Jump to content
Zatarra

[RST] Facebook tools

Recommended Posts

Salut baieti,

Nu prea vin eu cu multe contributii pe forum, dar sper sa va ajute.

Aveti urmatoarele fisiere:


I. verifier.php (Verifica o lista de conturi - users.txt - si selecteaza conturile "bune")

<?php

/*
#########################################################
# Copyright to Zatarra @ rstforums.com #
# Use it only with your own accounts! #
#########################################################
*/

//Initializing cookies folder
$directory=getcwd()."/cookies";

//Checking if cookies folder exists
if (file_exists($directory))
{
//Eating all the cookies to avoid problems
echo shell_exec("rm -rf cookies/*.cookie");
}
else
{
//Creating directory
echo shell_exec("mkdir cookies");
}

$goodone=0;
$badone=0;
$var=file('users.txt');
for ($i=0;$i<count($var);$i++)
{
$fb=explode(" ",trim($var[$i]));
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://login.facebook.com/login.php?m&next=http://m.facebook.com/home.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "email=" . @trim($fb[0]) . "&pass=" . @trim($fb[1]) . "&login=Log In");
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookies/$i.cookie");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$i.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);

@preg_match_all('/data-sigil=(.*?)\>\<table/',$curlData,$rasp);
if (@$rasp[1][0])
{
echo "[RST] Goodone => ".trim($fb[0])." ".trim($fb[1])."\n";
$goodone++;
}
/*
else
{
echo "[RST] Badone => ".trim($fb[0])." - ".trim($fb[1])."\n";
$badone++;
}
*/
}

echo "Am verificat ".count($var)." conturi dintre care $goodone au fost bune\n";

//Eating all the cookies
echo shell_exec("rm -rf cookies/*.cookie");

?>

Metoda de folosire:

1. Creati un fisier users.txt care sa aibe in el, pe fiecare linie, un user (email) si o parola sub forma aceasta:

email1@yahoo.com pass1
email2@yahoo.com pass2
email3@yahoo.com pass3

2. Executati fisierul creat anterior (verifier.php) astfel:

[root@OptimusPrime RST]# php verifier.php
[RST] Goodone => email1@yahoo.com pass1
[RST] Goodone => email2@yahoo.com pass2
[RST] Goodone => email3@yahoo.com pass3
Am verificat 3 conturi dintre care 3 au fost bune
[root@OptimusPrime RST]#

3. Toate conturile cu Goodone sunt bune si pot fi folosite pentru script-urile viitoare. Tineti cont de urmatorul fapt: un account este "folosibil" dar daca are urmatoarea setare in facebook:

UEFa5Sv.jpg


II. like.php (Ofera like-uri unei pagini de facebook - sau unui link - cu conturile predefinite in users.txt)

<?php

/*
#########################################################
# Copyright to Zatarra @ rstforums.com #
# Use it only with your own accounts! #
#########################################################
*/

//The link variable is the only one you have to modify!!! Leave the rest as it is in order to work.
$link='https://www.facebook.com/rstforums';

//Initializing cookies folder
$directory=getcwd()."/cookies";

//Checking if cookies folder exists
if (file_exists($directory))
{
//Eating all the cookies to avoid problems
echo shell_exec("rm -rf ./cookies/*.cookie");
}
else
{
//Creating directory
echo shell_exec("mkdir cookies");
}

//Initializing users and passwords
$user=file('users.txt');

function login($username,$password)
{
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://login.facebook.com/login.php?m&next=http://m.facebook.com/home.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "email=" . @$username . "&pass=" . @$password . "&login=Log In");
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookies/$username.cookie");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$username.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);

@preg_match_all('/name=\"fb_dtsg\" value=\"(.*?)\"/',$curlData,$dtsg);
//echo "dtsg => ".$dtsg[1][0]."\n";
@preg_match_all('/\"id\":\"(.*?)\"\}\,/',$curlData,$userid);
//echo "Profile Id => ".$userid[1][0]."\n";
@preg_match_all('/data-sigil=(.*?)\>\<table/',$curlData,$rasp);
if (@$rasp[1][0])
{
return array(0,0);
}
else
{
return array($dtsg[1][0],$userid[1][0]);
}
}

function like($username,$password,$link)
{
$userdetails=login($username,$password);

if ($userdetails[0]!='0')
{
$data='fb_dtsg='.$userdetails[0].'&href='.$link.'&action=like&nobootload=&iframe_referer=http://rstforums.com/&ref=&__user='.$userdetails[1].'&__a=1&__dyn=7w&__req=1&ttstamp=265816673977571105';
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://www.facebook.com/plugins/like/connect");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$username.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);
}
}

for ($i=0;$i<count($user);$i++)
{
$fb=explode(" ",trim($user[$i]));
like($fb[0],$fb[1],$link);
like($fb[0],$fb[1],$link);
}

//Eating all the cookies
echo shell_exec("rm -rf cookies/*.cookie");

?>

Metoda de folosire:

1. Dupa cum scrie si in cod, singurul parametru pe care va indic sa-l modificati este variabila $link

2. Inainte de rulare, puteti sa verificati numarul de like-uri la pagina voastra aici:

https://graph.facebook.com/?ids=https://www.facebook.com/rstforums

3. Dupa modificarea link-ului rulati fara nici un argument in consola

php like.php

4. Dupa ce s-a oprit reverificati numarul de like-uri.


III. dislike.php (Ofera dislike-uri unei pagini de facebook - sau unui link - cu conturile predefinite in users.txt)

<?php

/*
#########################################################
# Copyright to Zatarra @ rstforums.com #
# Use it only with your own accounts! #
#########################################################
*/

//The link variable is the only one you have to modify!!! Leave the rest as it is in order to work.
$link='https://www.facebook.com/rstforums';

//Initializing cookies folder
$directory=getcwd()."/cookies";

//Checking if cookies folder exists
if (file_exists($directory))
{
//Eating all the cookies to avoid problems
echo shell_exec("rm -rf ./cookies/*.cookie");
}
else
{
//Creating directory
echo shell_exec("mkdir cookies");
}

//Initializing users and passwords
$user=file('users.txt');

function login($username,$password)
{
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://login.facebook.com/login.php?m&next=http://m.facebook.com/home.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "email=" . @$username . "&pass=" . @$password . "&login=Log In");
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookies/$username.cookie");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$username.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);

@preg_match_all('/name=\"fb_dtsg\" value=\"(.*?)\"/',$curlData,$dtsg);
//echo "dtsg => ".$dtsg[1][0]."\n";
@preg_match_all('/\"id\":\"(.*?)\"\}\,/',$curlData,$userid);
//echo "Profile Id => ".$userid[1][0]."\n";
@preg_match_all('/data-sigil=(.*?)\>\<table/',$curlData,$rasp);
if (@$rasp[1][0])
{
return array(0,0);
}
else
{
return array($dtsg[1][0],$userid[1][0]);
}
}

function like($username,$password,$link)
{
$userdetails=login($username,$password);

if ($userdetails[0]!='0')
{
$data='fb_dtsg='.$userdetails[0].'&href='.$link.'&action=like&nobootload=&iframe_referer=http://rstforums.com/&ref=&__user='.$userdetails[1].'&__a=1&__dyn=7w&__req=1&ttstamp=265816673977571105';
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://www.facebook.com/plugins/like/disconnect");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$username.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);
}
}

for ($i=0;$i<count($user);$i++)
{
$fb=explode(" ",trim($user[$i]));
like($fb[0],$fb[1],$link);
like($fb[0],$fb[1],$link);
}

//Eating all the cookies
echo shell_exec("rm -rf cookies/*.cookie");

?>

Metoda de folosire:

1. Exact la fel ca si like.php

2. Partea cu dislike am facut-o pentru pur si simplul fapt ca sunt unii oameni nesimtiti care dupa ce ii ajuti te iau peste picior sau te ignora, in acest caz este foarte simplu si anume rulezi script-ul de dislike :)


IV. commentlike.php (Da like commenturilor cu useri din users.txt)

<?php

/*
#########################################################
# Copyright to Zatarra @ rstforums.com #
# Use it only with your own accounts! #
#########################################################
*/

//The link variable is the only one you have to modify!!! Leave the rest as it is in order to work.
$link='https://www.facebook.com/LinkToYourComment';

@preg_match_all('/sts\/([0-9]*?)\?comment/',$link,$postid);
if (!@$postid[1][0])
{
@preg_match_all('/fbid=([0-9]*?)\&set/',$link,$postid);
}
@preg_match_all("/comment_id=([0-9]*?)\&offset/",$link,$commentid);
@preg_match_all("/a.([0-9]*?).([0-9]*?).([0-9]*?)\&/",$link,$photo);
if (@$photo[2][0])
{$length=strlen($photo[2][0]);}
else
{$length=5;}

//Initializing cookies folder
$directory=getcwd()."/cookies";

//Checking if cookies folder exists
if (file_exists($directory))
{
//Eating all the cookies to avoid problems
echo shell_exec("rm -rf ./cookies/*.cookie");
}
else
{
//Creating directory
echo shell_exec("mkdir cookies");
}

//Initializing users and passwords
$user=file('users.txt');

function login($username,$password)
{
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://login.facebook.com/login.php?m&next=http://m.facebook.com/home.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "email=" . @$username . "&pass=" . @$password . "&login=Log In");
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookies/$username.cookie");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$username.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);

@preg_match_all('/name=\"fb_dtsg\" value=\"(.*?)\"/',$curlData,$dtsg);
//echo "dtsg => ".$dtsg[1][0]."\n";
@preg_match_all('/\"id\":\"(.*?)\"\}\,/',$curlData,$userid);
//echo "Profile Id => ".$userid[1][0]."\n";
@preg_match_all('/data-sigil=(.*?)\>\<table/',$curlData,$rasp);
if (@$rasp[1][0])
{
return array(0,0);
}
else
{
return array($dtsg[1][0],$userid[1][0]);
}
}

function likecomment($username,$password,$fpostid,$fcommentid,$flength)
{
$userdetails=login($username,$password);

if ($userdetails[0]!='0')
{
if ($flength==5)
{
$data='comment_id='.$fpostid.'_'.$fcommentid.'&legacy_id='.$fcommentid.'&like_action=true&ft_ent_identifier='.$fpostid.'&source=2&client_id=1375725162708%3A3550641995&ft[tn]=%3ER0]&__user='.$userdetails[1].'&__a=1&__dyn=7n8ahyj35CFUSt2u5FeDKd8q&__req=q&fb_dtsg='.$userdetails[0].'&ttstamp=26581665371788481';
}
else
{
$data='comment_id='.$fpostid.'_'.$fcommentid.'&legacy_id='.$fcommentid.'&like_action=true&ft_ent_identifier='.$fpostid.'&source=2&client_id=1375725162708%3A3550641995&ft[tn]=%3ER0]&ft[type]=44&nctr[_mod]=photos_snowlift&__user='.$userdetails[1].'&__a=1&__dyn=7n8ahyj35CFUSt2u5FeDKd8q&__req=s&fb_dtsg='.$userdetails[0].'&ttstamp=26581665371788481';
}
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://www.facebook.com/ajax/ufi/comment_like.php");
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "");
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies/$username.cookie");
$curlData = curl_exec($curl);
$curlData = curl_exec($curl);
echo $curlData;
}
}

for ($i=0;$i<count($user);$i++)
{
$fb=explode(" ",trim($user[$i]));
likecomment($fb[0],$fb[1],@$postid[1][0],@$commentid[1][0],$length);
likecomment($fb[0],$fb[1],@$postid[1][0],@$commentid[1][0],$length);
}

//Eating all the remain cookies
echo shell_exec("rm -rf cookies/*.cookie");

?>

Metoda de folosire:

1. Exact ca la like si dislike doar ca de aceasta data link-ul introdus il luati astfel:

Copy la share time

2. Exemplu de copiere al link-ului

88PuyWX.jpg

3. Atentie, functioneaza doar pentru commenturi nu si posturi pe wall

4. E foarte probabil sa gasiti exceptii. Va rog sa le postati si le voi rezolva


Ce va urma in aces thread vor fi urmatoarele:

1. Like la comment - adaugat

2. Like la post pe wall

3. Like la poza

4. Share la un articol

Postati orice alta idee in acest thread iar cei care sunt pasionati sau interesati de acest subiect sa ma caute printr-un PM, poate facem o echipa si punem mai multe idei cap la cap.

Astept feedback-ul vostru.

Edited by Zatarra
  • Upvote 4
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /home/testing/public_html/fb/verifica.php on line 33

Am verificat 5 conturi dintre care 0 au fost bune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /home/testing/public_html/fb/verifica.php on line 33

Am verificat 5 conturi dintre care 0 au fost bune

Incearca pe un server unde nu ai safe_mode on

[root@OptimusPrime RST]# cat /etc/php.ini |grep "safe_mode ="
safe_mode = Off
sql.safe_mode = Off
[root@OptimusPrime RST]#

Share this post


Link to post
Share on other sites
Felicitari.

O singura remarca.

Ar fii mai ok daca ai schimba

in

Majoritatea listelor sunt in formatul asta..In fine nu e atat de important asta:))

Poti schimba orice lista cu find and replace (Control + H in notepad) si inlocuiesti : cu " ". Ma indoiesc ca multi oameni au : in parola pentru a "scapa" verificarii

Edit: Comment autoliker adaugat.

Edited by Zatarra

Share this post


Link to post
Share on other sites
Like la poza ar fii cel mai folosit.

Sugestii: +Proxy support

1. Like la poza va fi implementat.

2. De ce ai avea nevoie de proxy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Salut baieti,

Nu prea vin eu cu multe contributii pe forum

Dar si cand vii cu ceva vii in forta nu gluma :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut, un tutorial mai pe indelete se poate? sunt novice in aceste tools-uri.

Intrebarile mele:

1. Acel PHP Code il adaug pe un site de gazduire free printr-un program FTP?

2. verifier.php / users.ini le adaug printr-un program FTP in setarile site-ului?

Faci o treaba excelenta, respect.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Salut, un tutorial mai pe indelete se poate? sunt novice in aceste tools-uri.

Intrebarile mele:

1. Acel PHP Code il adaug pe un site de gazduire free printr-un program FTP?

2. verifier.php / users.ini le adaug printr-un program FTP in setarile site-ului?

Faci o treaba excelenta, respect.

Nu este pe partea de WEB. Totul este CLI (consola). Copiezi codul php in fisiser numit verifier.php (spre exemplu) si apoi urci prin ftp pe serverul tau. La fel faci si cu users.txt. Dupa ce ai urcat fisierele intri in consola serverului (SSH pe portul 22 sau oricare alt port setat la SSH) si urmezi pasii mai departe, adica dai php verifier.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prin server te referi la ? De unde pot face rost de acest server ? Cum intru in consola server-ului ?

@Scuza-mi intrebarile idioate.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Like la poza va fi implementat.

2. De ce ai avea nevoie de proxy?

Cand am sute de conturi in users.txt .Crezi ca vor merge toate de pe acelasi ip?

Si Like la poza va fii cap de afis :))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cand am sute de conturi in users.txt .Crezi ca vor merge toate de pe acelasi ip?

Si Like la poza va fii cap de afis :))

Nu te verific? nimeni la IP...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cand am sute de conturi in users.txt .Crezi ca vor merge toate de pe acelasi ip?

Si Like la poza va fii cap de afis :))

Da, dupa cum spune si EAdrian nu il verifica nimeni si nu-i pasa facebookului pe cate conturi intri de pe un IP.

De retinut totusi daca folositi aceste scripturi pentru concursuri care sunt prin APP (aplicatiile de la facebook) sunt sanse mari sa fiti descalificati deoarece acestea sunt Third party si inregistreaza IP-ul folosit pentru vot sau alta metoda de partajare

Share this post


Link to post
Share on other sites

hai salut baieti, imi cer scuze in avans pentru ceea ce urmeaza sa cer, va rog frumos as dori sa stiu de unde iau conturi de fb, mentionez ca imi trebuie pentru niste job-uri pe freelancer.com, gen 1000*x like-uri etc. Va multumesc frumos si sper sa nu deranjez

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zatarra, ar fi frumos sa pui si o lista de socks-uri/http proxy + un multi thread la verificarea conturilor + un fisier unde sa se salveze cele bune, nu doar sa le listeze.

Un rm -rf automat la cookie, daca verifici foarte multe conturi la un mom dat ai :


root@isell:~/cookies# ls |grep cook| wc -l
6781345

Iar asta e doar la o lista de mailuri + pass...

Inca o chestie folositoare: ar trebuii salvate conturile pe categorii - 1 txt cu cele care te alsa sa intrii de pe orice ip, 1 txt cu cele care nu te lasa sa intrii de oriunde.

Tot odata as face si un mini bruteforce, sunt multi care au parole simple la conturi, deci merge sa dai pe cate 1-2mil mailuri cu parole gen: 1234567890, password, etc + ca ar fi folositor.

Edited by Eric

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zatarra, ar fi frumos sa pui si o lista de socks-uri/http proxy + un multi thread la verificarea conturilor + un fisier unde sa se salveze cele bune, nu doar sa le listeze.

Un rm -rf automat la cookie, daca verifici foarte multe conturi la un mom dat ai :


root@isell:~/cookies# ls |grep cook| wc -l
6781345

Iar asta e doar la o lista de mailuri + pass...

Inca o chestie folositoare: ar trebuii salvate conturile pe categorii - 1 txt cu cele care te alsa sa intrii de pe orice ip, 1 txt cu cele care nu te lasa sa intrii de oriunde.

Tot odata as face si un mini bruteforce, sunt multi care au parole simple la conturi, deci merge sa dai pe cate 1-2mil mailuri cu parole gen: 1234567890, password, etc + ca ar fi folositor.

Daca citeai atent tot ce am scris mai scurtai din post :)

1. Daca vrei sa salveze si sa si arate ce ai prins poti sa dai comanda asta:

php verifier.php |tee result.txt

2. Nu am de ce sa pun proxy/socks deoarece conteaza doar setarea contului, daca contul are setarea mentionata la I.3. poti face bruteforce cat vrei si ce vrei, daca nu are acea setare te chinui degeaba ca iti da lock la account chiar daca prinzi parola.

3. rm -rf la cookie este implementat la inceput. Nu te derajeaza cu nimic daca ai 65k de fisiere intr-un folder deoarece cand il rulezi a 2-a oara nu vei mai avea nimic. Daca te deranjeaza poti sa spargi lista ta in 2 bucati sau mai multe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Daca citeai atent tot ce am scris mai scurtai din post :)

1. Daca vrei sa salveze si sa si arate ce ai prins poti sa dai comanda asta:

php verifier.php |tee result.txt

2. Nu am de ce sa pun proxy/socks deoarece conteaza doar setarea contului, daca contul are setarea mentionata la I.3. poti face bruteforce cat vrei si ce vrei, daca nu are acea setare te chinui degeaba ca iti da lock la account chiar daca prinzi parola.

3. rm -rf la cookie este implementat la inceput. Nu te derajeaza cu nimic daca ai 65k de fisiere intr-un folder deoarece cand il rulezi a 2-a oara nu vei mai avea nimic. Daca te deranjeaza poti sa spargi lista ta in 2 bucati sau mai multe

multumesc pentru raspunsuri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...