Jump to content
Sir-Galahad

Bitdefender lansează provocarea pentru tinerii interesați de programarea în C++

Recommended Posts

În cadrul proiectului Bitdefender TechChallenge tinerii vor interac?iona timp de cinci s?pt?mâni cu exper?i din cadrul companiei. Cele 10 sesiuni constau într-un mix de acumulare de cuno?tinte prin interac?iune, prin online media ?i prin exerci?ii pe platforma digital?, pentru aprofundarea progr?m?rii în limbajul C++.

Bitdefender, produc?torul uneia dintre cele mai performate solu?ii de securitate IT, anun?? organizarea unui proiect de înv??are mixt? pentru limbajul C++

Programul se va derula în perioada 22 iunie - 26 iulie 2015 ?i va avea loc de dou? ori pe s?pt?mân?, lunea ?i joia, între orele 17 ?i 20. Detalii ulterioare vor fi comunicate pe platforma destinat? proiectului c?tre cei care se înscriu.

Sesiunile vor fi sus?inute de dezvoltatori ?i arhitec?i de software din Bitdefender.

“În cadrul Bitdefender TechChallenge studen?ii î?i pot completa pachetul de cuno?tin?e dobândite în facultate ?i au ocazia s? aplice aceste cuno?tin?e în proiecte, sub îndrumarea profesioni?tilor. De?i noua genera?ie de limbaje se bucur? în ultima perioad? de o aten?ie sporit? din partea studen?ilor, C++ ofer? un important atu la angajare celor care î?i doresc o carier? solid? în domeniu”, a declarat C?t?lin Co?oi, Chief Security Strategist în cadrul Bitdefender.

Participan?ii la Bitdefender TechChallenge vor primi la finalul proiectului diplome ?i premii din partea Bitdefender ?i, totodat?, oportunitatea de a-?i construi o carier?.

Înscrierile se fac prin trimiterea unui CV actualizat la adresa de e-mail student@bitdefender.com, pân? în data de 17 iunie 2015, inclusiv.

Despre Bitdefender®

Bitdefender este produc?torul uneia dintre cele mai performante ?i eficiente game desolu?ii de securitateinformatic? atestate pe plan interna?ional. Înc? din anul 2001, compania este unul dintre liderii industriei de securitate. În fiecare zi, tehnologia Bitdefender protejeaz? datele digitale ale aprox. 500 milioane de utilizatori individuali ?i companii din întreaga lume.

Organiza?ii interna?ionale recunoscute ?i firme de testare software de renume mondial recunosc produsele Bitdefender ca fiind cele mai eficiente solu?ii antimalware din lume. În ianuarie 2014, AV-TESTa acordat Bitdefender premii importante, devenind astfel prima solu?ie care a primit simultan distinc?iile „Cea mai bun? protec?ie” ?i „Cea mai bun? performan??” din partea institutului german. De asemenea, “Cel mai bun Antivirus al anului 2014” ?i cele dou? premii Editor’s Choice din partea PC MAG, precum ?i Editor’s Choice de la CNET, primit în 2013, confirm? statutul de lider al Bitdefender în industria global? de securitate informatic?.

Mai multe informa?ii despre produsele Bitdefender sunt disponibile pe site-ul companiei.În plus, Bitdefender pune la dispozi?ia utilizatorilor s?i blogul HOTforSecurity, un hub cu informa?ii despre lumea securit??ii IT, discu?ii aprinse despre amenin??rile informatice de pe re?elele sociale ?i sfaturi de protec?ie împotriva aplica?iilor periculoase de pe dispozitivele mobile.

//sursa

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...