Jump to content
Cheater

Campionatul European de Securitate Cibernetica 2015 [Ce parere aveti?]

Recommended Posts

În prezent, multe state dezvoltate se confrunt? cu dificult??i în protejarea infrastructurilor IT na?ionale, generate, printre altele, ?i de lipsa speciali?tilor în securitate IT. Pentru încurajarea ?i motivarea tinerilor talenta?i în acest domeniu de a se al?tura echipelor de speciali?ti angrenate în eforturile de asigurare a securit??ii IT, sunt organizate competi?ii la nivel na?ional. Prin Campionatul European de Securitate Cibernetic? se ofer? acestor concursuri un caracter multina?ional - echipele fiec?rui stat fiind implicate atât în exerci?ii de colaborare, cât ?i în competi?ie- pentru a colabora, ?i, în cele din urm?, a concura între ei. Probele campionatului acoper? domenii precum securitate web, securitate mobil?, puzzleuri criptografice, inginerie invers? ?i investiga?ii, pentru care vor acumula puncte.În anul 2015 va avea loc, la Lucerne, Elve?ia, prima edi?ie a Campionatului European de Securitate Cibernetic?. Acesta este o ini?iativ? a European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) ?i a 6 ??ri: Austria, Germania, România, Spania, Elve?ia, Marea Britanie.

ro.png

Organiza?ie – asocierea SRI/ Centrul Na?ional Cyberint, MECS, CERT-RO ?i ANSSI

www.cybersecuritychallenge.ro

Contact – Gabriela Matei, gabriela.matei@cyberint.ro

Programul etapei na?ionale:

În perioada iunie-iulie, se va desf??ura faza online a etapei na?ionale. Pentru înscriere, v? rug?m s? utiliza?i formularul de înscriere disponibil pe site.

Persoanele care se înscriu la faza online a etapei na?ionale a competi?iei vor putea accesa faza online a etapei na?ionale cu ajutorul unei parole ?i al unui nume de utilizator, generate automat de c?tre Administrator.

În perioada august-septembrie se va desf??ura faza on site a etapei na?ionale. La aceasta vor participa primii 50 de clasa?i din etapa online ?i va avea loc la sediul Centrului Na?ional CYBERINT, din Bucure?ti, la o dat? ce va fi comunicat? ulterior.

Participan?ii între 14-18 ani selecta?i s? participe la aceast? faz? vor trebui s? se prezinte sediul Centrului Na?ional CYBERINT, din Bucure?ti, înso?i?i de un adult.

Ce exerci?ii trebuie s? rezolvi în cadrul competi?iei

Echipele vor trebui s? se transpun? într-un scenariu care presupune dezvoltarea ?i ap?rarea unei infrastructuri. Partea cea mai important? va r?mâne dezvoltarea ?i ap?rarea propriei infrastructuri, dar atacarea celorlalte echipe aduce puncte.

Vor fi 3 nivele de dificultate a testelor: greu, mediu ?i u?or.

Tematica testelor acoper? urm?toarele domenii:Echipele vor trebui s? rezolve un scenariu care presupune dezvoltarea ?i ap?rarea unei infrastructuri. De asemenea, ave?i ?ansa s? strânge?i puncte prin atacarea celorlalte echipe. Partea cea mai important? va r?mâne dezvoltarea ?i ap?rarea propriei infrastructuri. Mai mult, este foarte important s? cuno?ti punctele tari ?i slabe ale echipei tale, pentru a distribui sarcinile în mod optim. Vor fi 3 nivele de dificultate a testelor: greu, mediu ?i u?or. Testele sunt din urm?toarele domenii:

  • Securitate web
  • Criptografie
  • Inginerie invers? ?i investiga?ii
  • Programare
  • Teste de penetrare
  • Atac ?i aparare
  • Securitate Linux/windows/macOS
  • Securitate telefoane mobile

Organizare:

Serviciul Român de Informa?ii

sri.jpg

Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii Stiin?ifice

logo_me.jpg

CERT-RO

cert.ro.jpg

Ascia?ia Na?ional? pentru Securitatea Sistemelor de Informa?ii

ansii.png

Condi?ii de înscriere:

Fiecare ?ar? participant? va avea o echip? selec?ionat? în urma fazei na?ionale a concursului. Participan?ii care vor s? se înscrie în competi?ie trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele criterii:

- au vârsta cuprins? între 14 ?i 30 de ani

- sunt cet??eni ai ??rii pentru care particip?, sau locuiesc ?i urmeaz? o form? de înv???mânt în aceast? ?ar?

- nu de?in o diplom? de master în domeniul securit??ii cibernetice sau similar

- nu de?in certificare/curs în domeniul securit??ii cibernetice (spre exemplu: Certified Ethical Hacker, diplom? în investiga?ii)Componen?a echipelor ?i categorii

Echipele sunt formate din 2 (maxim 3) antrenori ?i maxim 10 concuren?i din 2 categorii: juniori (între 14 ?i 20 ani) ?i seniori (între 20 ?i 30 ani). În fiecare echip? pot fi maxim 5 membri seniori. Vârsta de referin?? este vârsta concurentului la data la care va începe concursul la nivel na?ional.

Programul concursului final

Concursul final se va desf??ura în Elve?ia, în ora?ul Lucerne pe parcursul a cinci zile ( 19 - 23 octombrie). Programul cuprinde atât desf??urarea concursului propriu-zis, precedat de efectuarea unor exerci?ii pentru acomodare, cât ?i evenimente de socializare ?i vizite turistice.

Participan?ii între 14-18 ani selecta?i pentru a participa la concursul final, care se va desf??ura în Elve?ia, nu vor putea p?r?si ?ara f?r? acordul p?rin?ilor sau tutorelui legal, dat prin declara?ie notarial? autentificat?.

Detalii si inscriere: http://www.cybersecuritychallenge.ro/

____

Personal, imi suna fain, totusi nu as merge, ca apoi apar pe listele organizatorilor life-time.

Voi ce parere aveti?

PS: vedeti si termenii si conditiile si politica de confidentialitate.

Link to comment
Share on other sites

Bun? ideea, dar ce-i cu "nu de?in o diplom? de master în domeniul securit??ii cibernetice sau similar" ?

La Poli la Cluj exist? master în securitate cibernetic? ?i cu toate acestea ?ia habar n-au ce-i un JIT Spraying sau cum s? fac? bypass la un ASLR, dac? ?tiu ce-i ?la. Am zis ce mi-a trecut prin cap, exist? multe alte particularit??i.

Deci de când un master în securitate te face prea bun pentru o competi?ie de racolare ?i trainuire a viitorilor "exper?i" în securitate informatic?? ?i CEH pe lista de exemplu? M? îndoiesc c? ar fi ceva complicat sau challenging.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...